Pojďte prozkoumat krásnou krajinu Jižních Čech.

CHKO Třeboňsko:

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko se rozkládá na jihovýchodní části České republiky na hranici s Rakouskem a částmi okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice na ploše 700 km² a je umístěna na ploché, rovinaté krajině. Oblast vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy.

S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

Milovníci přírody ocení jedinečnost přírodní rezervace rašeliniště Červené Blato s naučnou čtyřkilometrovou stezkou se šesti zastávkami. Stezku tvoří lesní cestičky a částečně dřevěné chodníčky.

Charakteristika oblasti

chko
Terčino

Terčino údolí

Tereziino, zvané též Terčino údolí, je anglický lesopark, ležící asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách.

Přírodně krajinářský park, dnes na ploše 138,3 ha (původně jen 68,8 ha). Byl založený jako šlechtický park, zřejmě roku 1756 J. N. Buquoyem, na podnět hraběnky Terezie (odtud též Tereziino údolí, pův. Krásné) v údolí řeky Stropnice. Je osázen značným množstvím cizokrajných dřevin. Dodnes můžeme obdivovat vstupní bránu z r. 1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně, klasicistní Modrý dům, Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský mlýn, tvrz Cuknštejn, rybníky (Gabrielin, Dámský), 500 let starý památný dub a především pak umělý vodopád z roku 1817 napájený náhonem z říčky Stropnice. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní naučná stezka. V současném obnoveném stavu vás s přírodou i historií Terčina údolí seznámí na dvanácti moderně koncipovaných informačních panelech.

Charakteristika oblasti

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka je pozoruhodná osmiboká novogotická stavba u Třeboně a nachází uprostřed se anglického krajinářského parku na opačném břehu rybníka Svět, než se nachází samotné historické jádro města.

Katastrálním územím patří stavba pod obec Domanín, proto je název Schwarzenberská hrobka Domanín. 
Výstavbu nového místa posledního odpočinku Schwarzenberků iniciovala v Třeboni kněžna Eleonora, manželka Jana Adolfa II. Schwarzenberga, když z prostorových i hygienických důvodů přestal vyhovovat jako pohřebiště kostelík sv. Jiljí u Domanína.
Ve Schwarzenberské hrobce se celoročně konají pravidelné prohlídky s průvodcem.

Charakteristika oblasti

Schwarzenberska-hrobka
Zámek

Zámek Třeboň

Renesanční zámek Třeboň, patřící v historii třem významným rodům: Rožmberků, Švamberků a Schwarzenbergů, a situovaný kolem čtvercového nádvoří a obklopený šestihektarovým anglickým parkem je čtvrtým největším zámeckým komplexem v Čechách; po Pražském hradu, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci.

Původ zámku úzce souvisí s historií města, které vzniklo patrně na počátku 12. století při obchodní stezce z Rakous. Zámek vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol. Areál byl rozšířen v r. 1456 a dále v letech 1479 – 82 a 1519 – 24. Po požáru v r. 1562 za vlády posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka zámek získal svou dnešní renesanční podobu.

Zámek Třeboň je státem chráněnou národní kulturní památkou.

Prohlídkové trasy

Na kole krajinou Třeboňska

Cykloturistika patří mezi nejoblíbenější rekreační aktivity na Třeboňsku. Najdete zde velice kvalitní sít značených cyklistických tras, najdete zde i několik cyklistických naučných stezek, které vám představí místní krajinu a seznámí s přírodou a historií Třeboňska.

Na kole krajinou Třeboňska

Cykloturistika patří mezi nejoblíbenější rekreační aktivity na Třeboňsku. Najdete zde velice kvalitní sít značených cyklistických tras, najdete zde i několik cyklistických naučných stezek, které vám představí místní krajinu a seznámí s přírodou a historií Třeboňska.

Okolo Třeboně

Stezka je uzavřený okruh dlouhý 39 km a tvoří ji 22 zastávek s in­formačními tabulemi v českém a anglickém jazyce. Ty názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informují o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí opět v Třeboni před branami města, kde je panel věnovaný historii a památkám Třeboně.

<OTEVŘÍT MAPU>

Naučná stezka Rožmberk

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk.

<OTEVŘÍT MAPU>

Na kole k nejsevernějšímu bodu Rakouska, na Peršlák

Náročnější cyklisté si zajisté při návštěvě Třeboňska nenechají ujít cyklovýlet k nejsevernějšímu bodu Rakouska při hranici s Českou republikou nacházející se v blízkosti Lesního Hotelu Peršlák.

<OTEVŘÍT MAPU>

Aktuality z portálů: trebonsko.cz a itrebon.cz

Aktuality

Pozvánka 1. května 2024 do Rapšachu na již tradiční hudebně-taneční festival Rapšašské Zikmundohraní.
Pozvánka na květnové dny 2024 do májové Třeboně a na Třeboňsko. Užijte si jarní sluníčko v Jižních Čechách!
Pozvánka na prvomájové dny roku 2024 do Třeboně. Oslavte první máj v rozkvetlé Třeboni!
Zámek Třeboň nabízí v dubnu 2024 prohlídky zámku denně kromě po. Dále zve na tradiční výzdobu s amarylis, a prohlídku trasy C.
Hlavním partnerem Třeboňska.cz pro ubytování je společnost DDS TOUR, nabízející smluvní chaty a chalupy a dva vlastní objekty v Třeboni.

Adresa a kontakt